سلام بر شما دوست عزیز

با تلاش و تکیه بر لطف خدا ، ارشد قیول شدم

دانشگاه علوم پزشکی یزد