شادی روح و دل همه شهدا در این ماه عزیز صلوات:

شهیدان عزیز: فرمانده مظلوم شهید احمد حسامی که بعد از 10 استخوان و پلاکش را در جوار امامزاده محمد هلال در کنار برادرش ، دانشجوی شهید محمود حسامی آرمید و به یاد مادر و پدرش حاج غلامحسین که عمری خالصانه خدمتگزار امام حسن مجتبی بود .

 

بخشدار مظلوم شهید دیواندره کردستان ؛ شهید احسان باقری و برادر عزیزش اسماعیل باقری و به یاد مادرش که از غم فراق شان مغلوب بیماری شد

و به یاد همه سرداران و سربازان زمان جنگ