{ نام : احسان
     { نام خانوادگى : باقرى آرانى
     { نام پدر : حسن
     { تاریخ شهادت : 9/9/63
     { محلّ شهادت : دیوان درّه کردستان
     { نوع عضویّت و شغل : بخشدار دیوان درّه کردستان
          کارمند بسیجى
     { محل دفن : گلزار شهداى امام‏ زاده هلال بن على  علیه السلام  آران
       احسان باقرى درسال 10/2/1336 در خانواده‏اى مذهبى و متدیّن در آران پا به
عرصه هستى نهاد .
     والدینش براى نامگذارى او به کتاب خالقش توسّل جُستند که این آیه آمد : هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان این بود که نام او را احسان گذاشتند و او نیز مفهوم آیه رابا جوهر خون بر صفحه زمین نگاشت .