دکتر محمدحسن احرامپوش در سال 1337 در شهرستان استهبان -استان فارس بدنیا آمد. وی دارای مدرک دکترای بهداشت محیط می باشد. نامبرده هم اکنون عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.

گروه : علوم پزشکی
رشته : بهداشت محیط
تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد حسن احرامپوش دارای مدرک دکترای بهداشت محیط است.

شرکت در کارگاهها و دوره های آموزشی
1- کارگاه Curriculum Development
2- کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک
3- کارگاه طرح درس
4- کنفرانس روش های تدریس در آموزش عالی
5- کارگاه آموزشی letter and Recommendtions , How to write cv
6- کارگاه ایجاد آمادگی برای اجرای مدیریت جامع کیفیت
7- کارگاه نیازسنجی آموزشی
8- همایش یک روزه آموزشی تبیین نقشEDC در توسعه آموزش پزشکی
9- کارگاه کشوری بازنگری برنامه درسی رشته های بهداشت
10-کارگاه آموزش روش تحقیق
11- کارگاه آموزش روش تحقیق پیشرفته
12- کارگاه سخنرانی
13- کارگاه تجزیه و تحلیل سوال
14- کارگاه مقاله نویسی
15- کارگاه منطقه ای آموزشی بهداشت آب و فاضلاب
16- کارگاه طراحی سوالات امتحانی
17- دوره آموزشی مفاهیم پایه و فن آوری اطلاعات
18- دوره آموزشی مدیریت فایل ها
19- دوره آموزشی آشنایی با شبکه اینترنتهمسر و فرزندان : محمدحسن احرامپوش متاهل است.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مشاغل و سمتهای اداری و مدیریتی محمد حسن احرامپوش به قرار زیر است:

از سال 1368 تاکنون عضو هیأت علمی و استاد (پرفسور) دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
از سال 1368 تاکنون مسئول راه اندازی دانشکده بهداشت و رئیس دانشکده
از سال 1368 تاکنون مدیر گروه بهداشت محیط
از سال 1368 تاکنون عضو شورای پژوهشی دانشگاه
از سال 1368 تاکنون عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
از سال 1381 تاکنون عضو هیأت تحریریه مجله دانشکده بهداشت
از سال 1368 تاکنون عضو شوراها و کمیته های مختلف دانشگاه

فعالیتهای آموزشی : فعالیت های آموزشی محمد حسن احرامپوش از سال شروع و 1368 تاکنون ادامه اشته است.

تدریس درس زبان تخصصی جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی و بهداشت محیط
تدریس درس تصفیه آب جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط
تدریس درس آلودگی هوا جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط
تدریس درس اصول خدمات بهداشتی جهت دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی

چگونگی عرضه آثار : فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی محمد حسن احرامپوش به ترتیب زیر است:
تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته: 28 مورد
تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی – پژوهشی داخل و خارج از کشور :27 مورد
تعداد شرکت در همایش های داخلی و خارجی با ارائه مقاله : 72 موردآثار :
    1  1000 نکته در 1000 تست بهداشت عمومی
      ویژگی اثر : 1383زمستان،چراغ دانش و شبنم دانش (نویسنده دوم)
2  1000 نکته در 1000 تست بهداشت عمومی
      ویژگی اثر : پاییز 84 چاپ دوم شبنم دانش با همکاری چراغ دانش (چاپ دوم ) نویسنده دوم
3  اصول بهداشت محیط
      ویژگی اثر : اول85، آثار سبحان
4  اصول کارآموزی در عرصه بهداشت
      ویژگی اثر : 1383 اسفند چراغ دانش و شبنم دانش ( نویسنده دوم )
5  اصول و کلیات خدمات بهداشتی
      ویژگی اثر : 1383 شبنم دانش با همکاری چراغ دانش (چاپ دوم) نویسنده دوم
6  اصول و کلیات خدمات بهداشتی
      ویژگی اثر : پاییز1382، چراغ دانش – با همکاری الباب ( نویسندة‌ دوم)
7  اصول و کلیات خدمات بهداشتی
      ویژگی اثر : سوم 85،ویرایش دوم آثار سبحان
8  روش خودسنجی مربیان بهداشت
      ویژگی اثر : 1368، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ( نویسندة اول )
9  مبانی استفاده مجدد از فاضلاب
      ویژگی اثر : اییز1380 ،طب گستر ( نویسندة‌ سوم )
10  مبانی و روش های اپیدمیولوژی (650 نکته) جلد دوم
      ویژگی اثر : دوم 85 ،آثار سبحان
11  مبانی و روشهای اپیدمیولوژی
      ویژگی اثر : پاییز 1382 ،چراغ دانش (نویسنده دوم)
12  مبانی وروشهای اپیدمیولوژی (سوالات آزمون های کاردانی به کارشناسی )
      ویژگی اثر : 1382، چراغ دانش و شبنم دانش ( نویسنده دوم)
13  واژه نامه بهداشت عمومی
      ویژگی اثر : اول 85، آثار سبحان
14  واژه نامه بهداشت محیط
      ویژگی اثر : پاییز 1382 ،چراغ دانش ( نویسنده اول)منابع :
    1دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد http://www.ssu.ac.ir/