جدول راهنمای مراقبت های پیش از بارداری و بارداری(مرور کلی و سریع)

        زمان مراقبت

 

نوع مراقبت

پیش از بارداری

مراقبت 1

هفته 6 تا 10

مراقبت 2

هفته 16 تا 20

مراقبت 3

هفته 26 تا 30

مراقبت 4 و 5

هفته 31 تا 34

هفته 35 تا 37

مراقبت 6 تا 8

هفته 38 تا 40

(هر هفته یک مراقبت)

مصاحبه و

تشکیل یا بررسی پرونده

-  مشخصات، نسبت خویشاوندی با همسر

-  سابقه بارداری و زایمان قبلی

 - بیماری و ناهنجاری، اختلالات روانی/ همسرآزاری

 - رفتارهای پر خطر

- اعتیاد ، مصرف سیگار / الکل

- رژیم غذایی خاص

- مشخصات، وضعیت بارداری فعلی، تعیین سن بارداری، مصرف مکمل ها و  گروه های غذایی

-  سابقه بارداری و زایمان قبلی

- بیماری و ناهنجاری، اختلالات روانی/ همسرآزاری، رفتارهای پر خطر، اعتیاد، مصرف سیگار و الکل 

-  شکایت های شایع و علائم خطر، تروما

- آخرین روش پیشگیری از بارداری

- بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر

-  شکایت های شایع و علائم خطر

- تعیین سن بارداری

- اختلالات روانی / همسرآزاری

- مصرف مکمل ها و  گروه های غذایی

- حرکت جنین، تروما

- بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر

-  شکایت های شایع و علائم خطر

- تعیین سن بارداری

- اختلالات روانی / همسرآزاری

- مصرف مکمل ها و  گروه های غذایی

- توجه به تاریخ تقریبی زایمان

- حرکت جنین، تروما

- بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر

-  شکایت های شایع و علائم خطر

- تعیین سن بارداری

- توجه به تاریخ تقریبی زایمان

- اختلالات روانی / همسرآزاری

- مصرف مکمل ها و  گروه های غذایی، حرکت جنین، تروما

- بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر

-  شکایت های  شایع و علائم خطر

- تعیین سن بارداری

- توجه به تاریخ تقریبی زایمان

- اختلالات روانی / همسرآزاری

- مصرف مکمل ها و  گروه های غذایی، حرکت جنین، تروما

معاینه بالینی

 - اندازه گیری قد و وزن

- تعیین نمایه توده بدنی

- علائم حیاتی،  معاینه فیزیکی

- معاینه واژن و لگن

- معاینه دهان و دندان

- اندازه گیری قد و وزن 

- تعیین نمایه توده بدنی و ترسیم منحنی

وزن گیری

- علائم حیاتی، حال عمومی

- معاینه دهان و دندان

- معاینه فیزیکی

 

- اندازه گیری وزن ، علائم حیاتی، ارتفاع رحم، حال عمومی

-  ترسیم منحنی وزن گیری

- معاینه چشم، اندام ها و صورت، دهان و دندان، پوست

- شنیدن صدای قلب جنین، کلاس آمادگی زایمان

- اندازه گیری وزن ، علائم حیاتی، ارتفاع رحم، حال عمومی

-  ترسیم منحنی وزن گیری

- معاینه چشم، اندام ها و صورت، پوست

- شنیدن صدای قلب جنین، کلاس آمادگی زایمان

- اندازه گیری وزن ، علائم حیاتی، ارتفاع رحم، حال عمومی

-  ترسیم منحنی وزن گیری

- معاینه چشم، اندام ها و صورت، پوست،  شکم(لئوپولد)

- شنیدن صدای قلب جنین، کلاس آمادگی زایمان

- اندازه گیری وزن ، علائم حیاتی، ارتفاع رحم، حال عمومی

-  ترسیم منحنی وزن گیری

- معاینه چشم، پوست، اندام ها و صورت،  شکم(لئوپولد)

-  شنیدن صدای قلب جنین

آزمایش ها یا بررسی تکمیلی

CBC, BG, Rh, FBS, U/A,  U/C, HBsAg,(در صورت نیاز)، پاپ اسمیر و تیتر آنتی بادی ضد سرخجه(در صورت نیاز)

HIV و VDRL (در رفتارهای پرخطر)،

CBC, BG, Rh, U/A, U/C,BUN, Crea,

HBsAg (در صورت نیاز)،  HIV و VDRL (در رفتارهای پرخطر)،نوبت اول کومبس غیر مستقیم (در مادر Rh منفی پس از اطلاع از مثبت بودن Rh همسر)، GCT (در مادر در معرض خطر دیابت)

- سونوگرافی  در هفته 16 تا 18 بارداری

(از شروع هفته 16 تا قبل از پایان هفته 18 بارداری)

 

CBC, U/A,

نوبت دوم کومبس غیر مستقیم (در مادر Rh منفی با همسر Rh مثبت)

GCT در هفته 24 تا 28 بارداری

 

سونوگرافی در هفته 31 تا 34 بارداری

 

--------------------

 

آموزش و مشاوره

- بهداشت فردی و روان

- بهداشت جنسی

- بهداشت دهان و دندان

- تغذیه/ مکمل های دارویی

- عدم مصرف مواد مخدر/ داروی مخدر، سیگار و دخانیات / الکل  

-  شغل سخت و سنگین

- تاریخ مراجعه بعدی(در صورت نیاز)

- زمان قطع روش پیشگیری از بارداری و زمان مناسب باردار شدن

- بهداشت فردی و روان

- بهداشت جنسی

- بهداشت دهان و دندان

- تغذیه/ مکمل های دارویی

- عدم مصرف مواد مخدر/ داروی مخدر، سیگار و دخانیات/ الکل  

- علائم خطر/  شکایت های شایع

- تاریخ مراجعه بعدی

 - علائم خطر

- تغذیه/ مکمل های دارویی

- بهداشت فردی و دهان و دندان

-   شکایت های شایع

-  شیردهی

- توصیه به شرکت در کلاس آمادگی زایمان

- عدم مصرف مواد مخدر/ داروی مخدر، سیگار و دخانیات/ الکل

- تاریخ مراجعه بعدی

- علائم خطر

-   شکایت های شایع

- تغذیه/ مکمل های دارویی

- بهداشت فردی و دهان و دندان

-  شیردهی

توصیه به شرکت در کلاس آمادگی زایمان

- عدم مصرف مواد مخدر/ داروی مخدر، سیگار و دخانیات/ الکل  

- تاریخ مراجعه بعدی

- علائم خطر،  شکایت های شایع

- تغذیه/ مکمل های دارویی

- فواید زایمان طبیعی و ایمن، آمادگی  و محل مناسب زایمان

-  شیردهی/ تنظیم خانواده

- عدم مصرف مواد مخدر/ سیگار/ الکل

- توصیه به شرکت در کلاس آمادگی زایمان

- بهداشت فردی و دهان و دندان

- مراقبت  نوزاد، علائم خطر نوزاد

- تاریخ مراجعه بعدی

- علائم خطر،  شکایت های شایع

- تغذیه/ مکمل های دارویی

- فواید زایمان طبیعی و ایمن، آمادگی  و محل مناسب زایمان

-  شیردهی

- بهداشت فردی و دهان و دندان

- عدم مصرف مواد مخدر/ سیگار/ الکل

- مراقبت از نوزاد، علائم خطر نوزاد

- تاریخ مراجعه بعدی

مکمل های دارویی

اسید فولیک (نسخه توسط پزشک)

اسید فولیک(از ابتدای بارداری تا پایان بارداری)، آهن و مولتی ویتامین(از شروع هفته 16 بارداری تا پایان بارداری)

ایمن سازی

سرخجه و توأم(در صورت نیاز)

توأم در صورت نیاز -  رگام از هفته 28 تا 34  بارداری

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول راهنمای مراقبت های پس از زایمان (مرور کلی و سریع)

                        زمان مراقبت

نوع مراقبت

مراقبت 1

روز های 1 تا 3

مراقبت 2

روزهای 10 تا 15

مراقبت 3

روزهای 42 تا 60

مصاحبه و

تشکیل یا بررسی پرونده

- مشخصات، وضعیت زایمان

- سؤال در مورد ترشحات مهبلی و خونریزی، مشکلات ادراری- تناسلی و اجابت مزاج،  اختلالات روانی، بیماری زمینه ای، وضعیت شیردهی، سرگیجه، شکایت شایع، همسرآزاری، درد، مصرف مکمل های دارویی

- بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر       

- سؤال در مورد ترشحات مهبلی و خونریزی، مشکلات ادراری- تناسلی و اجابت مزاج، اختلالات روانی، بیماری زمینه ای، وضعیت شیردهی، سرگیجه، شکایت شایع، همسرآزاری، درد، مصرف مکمل های دارویی

- بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر        

- سؤال در مورد ترشحات مهبلی و خونریزی، مشکلات ادراری- تناسلی و اجابت مزاج، وضعیت شیردهی، اختلالات روانی، سرگیجه، شکایت شایع، همسرآزاری، درد، مصرف مکمل های دارویی

معاینه بالینی

- معاینه چشم، پستان ها، شکم (رحم)، اندام ها، محل بخیه ها

-  کنترل علائم حیاتی ، حال عمومی       

- معاینه چشم، پستان ها، شکم (رحم)، اندام ها، محل بخیه ها

-  کنترل علائم حیاتی، حال عمومی

- معاینه چشم، دهان و دندان، پستان، شکم (رحم)، اندام ها، محل  بخیه ها

- کنترل علائم حیاتی، حال عمومی

آزمایش ها

----------------------------------

--------------------------------------

پاپ اسمیر( در صورت نیاز)

آموزش و مشاوره

بهداشت فردی، روان و جنسی، بهداشت دهان و دندان، تغذیه و مکمل های دارویی، شکایت شایع، نحوه شیردهی و مشکلات آن، علائم خطر مادر و نوزاد،  تنظیم خانواده، مراقبت از نوزاد، تاریخ مراجعه بعدی

بهداشت فردی وروان و جنسی، بهداشت دهان و دندان، تغذیه و مکمل های دارویی، شکایت شایع، تداوم شیردهی، علائم خطر مادر و نوزاد، مراقبت از نوزاد، مشاوره تنظیم خانواده، مراجعه برای انجام پاپ اسمیر در صورت نیاز در هفته 6 پس اززایمان، تاریخ مراجعه بعدی

 بهداشت فردی و روان و جنسی، بهداشت دهان و دندان،  تغذیه و  مکمل های دارویی، شکایت شایع، تداوم شیردهی، علائم خطر مادر و نوزاد، مراقبت از نوزاد، مشاوره تنظیم خانواده(در صورت عدم مشاوره در ملاقات دوم)، تاریخ مراجعه بعدی برای دریافت خدمات تنظیم خانواده

مکمل های دارویی

آهن و مولتی ویتامین تا 3 ماه پس از زایمان

ایمن سازی

رگام در مادر ارهاش منفی با نوزاد ارهاش مثبت طی 72 ساعت اول پس از زایمان

------------------------------------

------------------------------------