شعر حسینی ذکر سینه زنی سنتی ( تقدیم به شما)

عشق بازی کار هرشیاد نیست         این شکار دام هر صیاد نیست

عاشقی را قابلیت لازم است           طالب حق را حقیقت لازم است

عشق از معشوق اول سر زند             تا به عاشق جلوه دیگر زند

       تا به حدی که برد هستی از او        

سر زند صد شورش و مستی از او

شاهد این مدعی خواهی اگر              بر حسین و حالت او کن نظر

روز عاشورا در آن میدان عشق        کرد رو را جانب سلطان عشق

بارالها این سرم این پیکرم               این علمدار رشید این اکبرم

      این سکینه، این رقیه، این رباب         

این عروس دست و پا خون در خضاب

این من و این ساربان، این شهردون  این تن عریان میان خاک و خون

این من و این ذکر یارب یاربم              این من و این ناله های زینبم

پس خطاب آمد ز حق: کِی شاه عشق - ای حسین، ای یکه تاز راه عشق

       گر تو بر من عاشقی ای محترم        

پرده برکش من به تو عاشق ترم

غم مخور چون من خریدار  توام             مشتری بر جنس بازار توام

هرچه بودت داده ای در راه ما        مرحبا صد مرحبا خود هم بیا

خود بیا که می کشم من ناز تو        عرش و فرشم جمله پا انداز تو

    لیک خود تنها نیا در بزم یار      

خود بیا و اصغرت را هم بیار

 خوش بُوَد در بزم یاران بلبلی               خاصه در منقار او برگ گلی

خود تو بلبل، گل علی اصغرت               زودتر بشتاب سوی داورت

 

 

شاید باورتان نشود؛ اما سراینده شعر فوق که سالهای طولانی رونق بخش سینه زنی ها و عزاداری های حضرت سید الشهدا علیه السلام بوده است؛ کسی نیست جز
 ناصرالدین شاه قاجار !!!!

2

 1. جبرئیل آمد که ای سلطان عشق 
 2.  یکه تاز عرصه ی میدان عشق
 3. دارم از حق بر تو ای فرخ امام 
 4.  هم سلام و هم تحیت و هم پیام
 5. گوید ای جان ، حضرت جان آفرین
 6.  مر تو را بر جسم و بر جان آفرین
 7. محکمی ها از تو میثاق مراست
 8.  رو سپیدی از تو عشاق مراست 
 9. چون خودی را در رهم کردی رها
 10.  تو مرا خون ، من ترایم خون بها
 11. هر چه بودت داده ای اندر رهم
 12.  در رهت من هر چه دارم می دهم
 13. کشتگانت را دهم من زندگی
 14.  دولتت  را تا  ابد   پایندگی
 15. شاه گفت : ای محرم اسرار ما
 16.  محرم اسرار ما ،  از یار ما
 17. گرچه تو محرم به صاحب خانه ای
 18.  لیک تا اندازه ای بیگانه ای
 19. آنکه از پشش سلام آورده ای
 20.  وانکه از نزدش پیام آورده ای
 21. بی حجاب اینک هم آغوش من است
 22.  بی تو رازش جمله در گوش من است
 23. گر تو هم بیرون روی نیکو تر است
 24.  زآنکه غیرت آتش این شهپر است
 25. جبرئیلا ، رفتنت زاینجا نکوست
 26.  پرده کم شو در میان ما و دوست
 27. رنجش  طبع مرا  مایل  مشو
 28.  در میان  ما و  او  حایل  مشو

                                  عمان سامانی


/ 2 نظر / 88 بازدید