سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی

      این است آن دلاور مردی که ابرقدرت هایظاهری دنیا را مغلوب اندیشه های ناب خود نموده است 

کسیکه که جبهه ها هرگز رشادت های اورا فراموش نمی کنند

ابهت ایرانی در نگاهش

شخصیت و مردانگی در وجودش

/ 0 نظر / 23 بازدید